De schilderijen, plastieken en het monumentaal werk van Nouel hebben een brugfunctie tussen Aruba, Nederland en de Nederlandse Antillen... Het geprojecteerde wereldbeeld van een Arubaanse kunstenaar onderstreept de relatieve waarde van een artistiek levensplan...!

a1 - chaos

1977

chaos ( in elementaire vormen en droedels ... )

a2 - contact

1978

contact ( in elementaire kleuren en vormen...) menselijke vormen, als deel van de droedel, culmineren in deze expositie!

a3 - relaties droedel

1978

Een elementaire gedachte...  mens en natuur zijn één, in de filosofische zin van het woord...

Studie Jan de Oude & zoon

2010

Jan de Oude (l), broer van Willem de Zwijger, en zijn zoon Willem Lodewijk (r), de eerste stadhouder van de Noordelijke provincies van deze Oranjetak. Op de achtergrond diens vrouw Anna, dochter van Willem de Zwijger.

Studie Ernst Casimir & familie

2010

Ernst Casimir, broer van Willem Lodewijk en tweede stadhouder van de Noordelijke provincies, rond de gouden eeuw. Op de achtergrond zijn vrouw gravin Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel en kinderen.

Studie Hendrik Casimir I & Willem Frederik & vrouw

2010

Kinderloze Hendrik Casimir I (l) en zijn jongere broer Willem Frederik (r),  beiden stadhouders van de Noordelijke provincies. In het midden Albertine Agnes, echtgenote van Willem Frederik.

Studie Hendrik Casimir II

2010

Hendrik Casimir II, vijfde stadhouder, droomde altijd ervan een grote krijger te zijn. In werkelijkheid was hij de minst begaafde krijger van alle Oranjes!  Hij liet zijn droom vele malen verwezenlijken op het schilderdoek. Een 'droomkrijger'...

Studie Johan Willem Friso

2010

Zesde en laatste stadhouder van de Noordelijke provincies, Johan Willem Friso en echtgenote Marie-Louise van Hessen-Kassel en hun zwakke, ziekelijke zoontje  Willem IV, op de achtergrond. Johan Willem Friso erfde nagenoeg alles van Willem III, de uitgestorven tak van Willem van Oranje. Maar het was pas hun zoon Willem IV, die algemene stadhouder werd van heel Nederland!